Conectarse
ANDREA

PRIM 6-A
 
JCLIC ONLINE
 
RECURSOS
 
VIDEOTECA
 
FRACCIONES
 
ORTOGRAFIA EN VALENCIÀ
Cada unitat didàctica s'inicia amb la lectura per escrit i amb suport àudio d'un conte, una narració, una instrucció, un poema... a continuació presenta diverses tipologies d'exercicis que comproven la comprensió oral i escrita del text escoltat i llegit, també trobem activitats per a l'ampliació del lèxic, deducció de normes ortogràfiques, exercitzacions per fixar l'ortografia de paraules i sintaxis i finalitza amb activitats d'avaluació dels objectius de la unitat.