Conectarse
MESTRE VÍCTOR

VÍCTOR TUTOR 4-A

 
RECURSOS
 
JCLIC ONLINE
 
ELS MATERIALS CONO. MEDI
Prem açí per a començar
 
LA DIVISIÓ
PREM AÇÍ
 
ORTOGRAFIA EN VALENCIÀ
Cada unitat didàctica s'inicia amb la lectura per escrit i amb suport àudio d'un conte, una narració, una instrucció, un poema... a continuació presenta diverses tipologies d'exercicis que comproven la comprensió oral i escrita del text escoltat i llegit, també trobem activitats per a l'ampliació del lèxic, deducció de normes ortogràfiques, exercitzacions per fixar l'ortografia de paraules i sintaxis i finalitza amb activitats d'avaluació dels objectius de la unitat.
 
LA ESCALERA UNIDADES DE MEDIDA

La escalera de las unidades de medida

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/14_unidadesMedida/index.html