Conectarse
MESTRA

PRIM 3-A
 
RECURSOS
 
JCLIC
Circumferències i cossos geomètrics
clica
 
JCLIC ONLINE
 
ENTRENA'T LLEGIR

Entrena't per llegir

"Dihuit unitats amb activitats de lectura eficaç". Les activitats estan distribuïdes en 3 classes de dificultat. Per al 2n :.

 

Realitza multiplicacions de diferents nivells de dificultat: des de les simples taules de multiplicar fins a complicades de sis dígits. Seràs corregit i avaluat pel Professor.
ORTOGRAFIA EN VALENCIÀ
Cada unitat didàctica s'inicia amb la lectura per escrit i amb suport àudio d'un conte, una narració, una instrucció, un poema... a continuació presenta diverses tipologies d'exercicis que comproven la comprensió oral i escrita del text escoltat i llegit, també trobem activitats per a l'ampliació del lèxic, deducció de normes ortogràfiques, exercitzacions per fixar l'ortografia de paraules i sintaxis i finalitza amb activitats d'avaluació dels objectius de la unitat.
 
CM - L'UNIVERS, SISTEMA SOLAR I TERRA
Biblioteca   LA TERRA, EL SISTEMA SOLAR I L'UNIVERS

Activitats sobre la Terra, el Sistema Solar i l'Univers (70 pàgines!)