Conectarse
JCLIC
 
LIM INFANTIL
 
ACTIVITATS PDI 4 ANYS LLENGUA

 
 
 
Cinc paquets d'activitats, un per 
vocal, s'ha de discriminar quina 
de les imatges porta o no porta la 
vocal que es treballa.
 Discriminació visual i auditiva de les 
vocals.
Aprenentatge de la lectoescriptura.
Treballa les lletres:M, L, P, S i T
 
 
 
Comptar síl·labes. No cal ser lectors.
 Dos nivells: paraules d'una i dues 
síl·labes i paraules fins a quatre síl·labes.
Set paquest d'activitats que contenen:
 lectura, còpia, dictat directe, ....
Exercicis de lectura i escriptura, 
classificats en dos blocs: monosíl·labs 
i bisíl·labs.
 
 
 
Set paquets de lectura on es treballa
 l'associació imatge-paraula.Inclou
 una guia i fitxes de treball per imprimir.
Activitats per treballar la lectoescriptura. 
Està organitzat en paquets de centres 
d'interès. Pot ser amb so o sense
.
Recull d'activitats de lectura amb l'abecedari, 
els sons vocàlics, confegir paraules i frases 
i iniciació a la lectura sil·làbica. Hi ha so.
 
   
Lectura i escriptura amb el lèxic del
camp semàntic de les peces de vestir.
Permet crear fulls en format
pdf dels clàssics exercicis
de califrafia 
 Continuació de 100 paraules per escriure
Cada personatge presenta un projecte d'activitats, cadascun d'ells té tres nivells de dificultat, també es poden fer correlatius. Cada projecte té dotze feinetes.

Conjunt d'activitats pensades perquè els nens i nenes tot mirant un dibuix i escoltant el seu 

nom el sàpiguen escriure. 
Si l'escriuen correctament el dibuix s'animarà.
És un treball sistemàtic. Ideal per tenir 
a l'aula al racó de llengua 

Dictat de paraules agrupades pel 
so de la lletra inicial de cadascuna 
de les paraules. Està dividit en 
quatre grups que ajuden a l'hora de començar a fer les activitats.

Aprendre a llegir i escriure. Són activitats classificades en discriminació auditiva i visual i associació d'imatges, fonemes, síl·labes, paraules i escriptura de paraules i interpretació de frases.

   
 
 Relacionar paraules amb els seus 
dibuixos. Lletra lligada i majúscules. Molt senzill.
Clic Associar el so d'una lletra 
model amb el so d'altres paraules.   
 Lectura i escriptura amb el lèxic del
camp semàntic dels aliments.

 
  Pàgina d'endevinalles Recull d'activitats de lectura amb l'abecedari,
els sons vocàlics, confegir paraules i frases i iniciació a la lectura sil·làbica. No hi ha so.

Lectura i escriptura amb el lèxic
del camp semàntic de les coses de la
classe.
 

 
 

 Seqüències temporals Activitats sobre els lleons: trencaclosques, paraules lleó, lleona
   
   
   
   
   

 
ACTIVITATS PDI 4 ANYS MATEMÀTIQUES
 
Sèries geomètriques.Sèries de tres elements
per a nens/es de P4.
Comptem. Comptar fins a 5 o més.
Comptar. Comptar de l'1 al 5 o 
de l'1 al 9
 
 
 
Activitats d'aparellar, ordenar, ... 
Tot sobre els animals.
 Més sèries de tres elements.  Seqüències de quatre elements per a P4.
 
 
 
Comta i asenyala.  Càlcul, numeració i quantitat.
 Activitats amb números, relacions i quantitats. Hi ha so.
Activitats de numeració: ja sé comptar.
 
 
 
 Recull d'activitats matemàtiques per infantil Activitats Tic per mates. En castellà.
 
 
ACTIVITATS PDI 4 CM
 
 
 
 Maniquí per moure les parts del cos
 Per aprendre el nom de les fruites, 
com s'escriuen, 
trencaclosques, sopes de lletres, ...
Anirem a la muntanya i vestirem els nens
 
 
 
 
 Una mica de tot:ens cuidem, transports, escola,
som artistes. En castellà
 Jocs d'encaixar siluetes.
 
 

Activitats d'orientació espacial 
adreçades a alumnes d'educació 
infantil i cicle inicial de primària, 
classificades en dos nivells de 
complexitat.

Jocs edu365 per infantil
 

 
 

 Dibuixos per pintar on line  S'hi treballen sèries de tres, quatre i cinc imatges on es presenta una seqüència d'accions o esdeveniments que cal posar en ordre.
 
 
 
 Treballa el nom, el color i el tipus d'aliment.
Activitats sobre l'hort: relacionsr, 
de memoria, de text...  Quan es 
cull cada fruita, verdura 
Les eines de l'hort. 
Activitats sobre el reciclage: puzles, numeració fins al 5, relacionar, ...
 
 
 
 Diferents jocs sobre el reciclatge.
  Projecte d'activitats sobre animals
estructurat en dos nivells un per a P3 i
un altre per a P4-P5.
Associacions entre imatges i la seva ombra. 
Es tracta de reconeixer la forma, precindint dels detalls.
 
 
 
Imatges per memoritzar i identificar.
Buscar les cries dels animals, que estan
amagades, i arrossegar-les amb la mare.
Trencaclosques d'animals de 
4, 6 i 12 peces.
 
 
 
 Buscar objectes iguals.
Hi ha més jocs
 Relacionar la posició de diversos dibuixos
amb fletxes que miren cap a la dreta o l'esquerra
S'ha de triar l'opció "nivell1" o "nivell2" i després "espai"
Diferents exercicis sobre: formes, colors, mides i classificacions.
 
 
 
 Per ampliar els coneixements 
sobre educació vial
 Exercicis sobre les estacions de l'any: 
La primavera
 Per escoltar sons relacionats amb la natura.
 
 
 

 Identificar quin objecte ha d'anar 
a cada casella. 
 Activitats de classificar.